Биоактиватори за земеделието

ASTREA-GREEN

АСТРЕЯ Грийн

ASTREA Green

Биoактиватор от естествен произход за зелени чимове

СЪСТАВ

Продукт на основата на растителни екстракти, естествен ензимен компонент (алфа – амилаза, бета – амилаза, липаза, пентосаназа, глюкоамилаза, целулоза, лактаза, протеаза, фосфорилаза, пулуланаза, хемицелулоза, пектиназа, бета – глюканаза, ензими и т.н.), растителни лизати, микрофлора избрана от контролирана ферментация, аминокиселини, микробни растежни фактори от естествен произход.

МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ

Високотехнологичен микрогранулиран продукт получен в резултат на контролирана ферментация на естествени суровини и материали с най-високо качество. Продуктът е богат на ензими, микрофлора, полезни и активни съставки с висока биологична активност. Ензимите и други активни компоненти на продукта ускоряват разграждането на целулоза и лигнин, ефективно допринасят за намаляване на масата от растителни остатъци и за възстановяване на органичния въглерод, хумусните вещества и респективно плодородието на почвата. Продуктът има много ефективно действие върху покълнването на семената, което води до по голяма еднородност на растителната покривка. Астрея Грийн е предназначен за възстановяване на почва, която е много изтощена и експлоатирана и дава възможност за активиране на бедни или деградирани почви. Продуктът активира естествените процеси на плодородие, намалява щетите, нанесени на реколтата от остатъци от химични препарати и засоляване. Подобрява стандартите за качество.

Адрес

ЕВРОВИКС БЪЛГАРИЯ ООД

Гр. София 1164,

ул. Ведрина № 8

Телефони

тел: +359 2 860 20 26

факс: +359 2 860 20 17

Управител

+359 898 676 611

+359 893 440 572

Офис

+359 895 534 162

Имейл