Биоактиватори за земеделието

EUROACTIV-AGRO

ЕВРОАКТИВ АГРО

EUROACTIV AGRO

Биостимулатор с естествен произход. Водоразтворим прах/Микрогранулиран продукт.

СЪСТАВ

Органичен азот (N) в ЕВРОАКТИВ АГРО микрогранулат – 4.3%

Органичен азот (N) в ЕВРОАКТИВ АГРО водоразтворим прах – 3.2%

Смес от растителни материали, в които се съдържат естествени ензими (целулаза, хемицелулаза, алфа амилаза, пентосаназа, глюкоамилаза, протеаза, фосфорилаза, пулуланаза, пектиназа, бетаглюконаза, липаза и др.) и подбрана микрофлора от контролирана ферментация, олигопептиди с ниско молекулно тегло, микрофактори на растежа с естествен произход, минерални елементи.

МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ

ЕВРОАКТИВ АГРО e биостимулатор, целящ да ускори разграждането на органичните остатъци, а също така и възстановяването на почви, при които плодородието бързо намалява, поради наличие на остатъци от химически торове, пестициди и дезинфектанти.

Този продукт предпазва растенията, като намалява ефекта от влагането на лошо ферментирал оборски тор. Увеличава устойчивостта на растенията срещу стрес, вредители и болести. Подобрява развитието на кореновата система и усвояването на хранителните вещества. Може да се използва за третиране на семена директно (за биологична активация), а също и при засаждане и разсаждане. Прави по- достъпни за растенията хранителните елементи блокирани в почвата. Позволява подобряване на производителността чрез намаляване на разходите за торене.

Други начини за използване:

ПРИЛОЖЕНИЕ И ДОЗИРОВКА

Зърнено-житни и технически култури – 3-5 кг/ха

Евроактив агро микрогранулиран – 5-8 кг/ха

Третиране на семената директно: Размесете прахообразния препарат със семената в бункера/резервоара за семена на сеялката. За третиране на стърнища: 4-5 кг/ха с пръскане и след това дискуване плитко на 10 – 15 см. За да подобрите ефикасността на този продукт, препоръчваме съвместното използване с EВРОХУМИК СИМПЛЕКС. Приложението може да се осъществи като се използва EВРОАКТИВ ВП, разтворен във вода и разпръснат.

Производство на компост: 200 – 500 г на м3 смес за компостиране. Слагайте в прахообразна форма върху компоста.

Активация и възстановяване на слаби почви: Преди обработване на почвата продукта се разпръсква върху остатъците от предходните култури.

ФЕРГИГАЦИЯ

Препоръчваме ви да приложите ЕВРОАКТИВ ВП. Приложете съвместно с АМИНОСТИМ БИО или други органични торове на ЕВРОВИКС, както следва:

Препоръчваме съвместна употреба с ЕВРОХУМИК и EВРОФЛОРИД.

Адрес

ЕВРОВИКС БЪЛГАРИЯ ООД

Гр. София 1164,

ул. Ведрина № 8

Телефони

тел: +359 2 860 20 26

факс: +359 2 860 20 17

Управител

+359 898 676 611

+359 893 440 572

Офис

+359 895 534 162

Имейл