Биоактиватори за земеделието

EUROACTIV-MIX-NP

ЕВРОАКТИВ МИКС АЗОТ : ФОСФОР

EUROACTIV Mix NP

Биологичен стимулатор. Микрогранулиран органичен тор.

СЪСТАВ

Минерално-органичен тор NP 8.5 :32

Общ Азот (N) – 8.5 % = Органичен Азот 1% и Амониев Азот 7.5%, Общ Фосфорен пентаоксид (Р2О5) – 32%, Фосфорен пентаоксид (Р2О5) разтворим във вода 28% и Фосфорен пентаоксид (Р2О5) разтворим в неутрален амониев цитрат и вода 32%, Органичен Въглерод (С) с биологичен произход 7,5%.

Смес от растителни материали съдържащи естествени ензимни съставки (целулаза, хемицелулаза, алфаамилаза, бета-амилаза, протеаза, фосфорилаза, пектиназа, бета-глюконаза, липаза и др.), подбрана микрофлора от контролирана ферментация, олигопептиди с ниско молекулно тегло, фактори на растежа от естествен произход.

МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ

ЕВРОАКТИВ МИКС NP e изключителен биологичен стимулант, който е предназначен за възстановяване на неплодородни и химически замърсени почви от пестициди. При интензивно използване на земеделските земи микробиологичната активност, от която зависи плодородието на почвата намалява. Продуктът активира естествените процеси на плодородие като стимулира разграждането на растителните остатъци и подпомага процеса на хумификация. Този продукт увеличава наличието на хранителни вещества за растенията, благодарение на подбора на ензими, растежни фактори, витамини, аминокиселини, хумусна киселина и селектиранa микрофлора. Оптимизира разграждането на остатъците от химически торове и недостатъчно ферментирал животински тор. ЕВРОАКТИВ МИКС NP има ефективен „стартер” ефект върху посевите, подобрява производителността и качествените показатели, като намалява разходите за торене. Подобрява устойчивостта на растенията на стрес и почвени патогени /Питиум, Ризоктония,Фузариум/ и неприятели /Нематоди, Телени червеи/. Разпръснат върху растителните остатъци на полето (зърнени култури, соя, слънчоглед, цвекло, зеленчуци и други) спомага за бързото им превръщане в хумус.

ПРИЛОЖЕНИЕ И ДОЗИРОВКА

При сеитба/засаждане:

Адрес

ЕВРОВИКС БЪЛГАРИЯ ООД

Гр. София 1164,

ул. Ведрина № 8

Телефони

тел: +359 2 860 20 26

факс: +359 2 860 20 17

Управител

+359 898 676 611

+359 893 440 572

Офис

+359 895 534 162

Имейл