Биоактиватори за земеделието

EURODET

EВРОДЕТ

EURODET

Натурален продукт с ензимно и почистващо действие

СЪСТАВ

Ензимни компоненти (Амилаза, Протеаза, Липаза, Целулаза, Бетаглюконаза), Минерални соли, Разтвор на глюкоза, Растителни екстракти, Натурални пигменти.

МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ

Натурален продукт, съдържащ ензимни компоненти и растителни екстракти предназначен за отстраняване на медена роса и чернилни гъби при засегнати селскостопански култури. Със своята вредна дейност насекомите стават причина за заболяване на растенията. При храненето си смучещите насекоми /въшки, бълхи, и др./ отделят течни екскременти с високо съдържание на захари (медена роса) – благоприятна среда за развитието на сапрофитни чернилни гъби, които придават характерен тъмен цвят на листната маса и плодовете. По този начин намаляват фотосинтетичния потенциал и сериозно затормозяват развитието на културите.

ЕВРОДЕТ е абсолютно сигурен и не оставя никакви остатъчни количества в плодовете или в околната среда. Комплексен биологична активатор, не съдържа повърхностноактивни вещества.

Продуктът е смесим с вода и други биологични продукти.

Препоръчва се да се тества преди смесване с химически продукти.

ПРИЛОЖЕНИЕ И ДОЗИРОВКА

За отстраняване на чернилни гъби: 250-300 мл/100 л вода (2,5 – 3 кг/ха).

Фертигация при зеленчукови култури: Препоръчва се да се приложат с 1-1.5 м3 вода за 1 хектар.

За използване като почистващ препарат и дезинфектант: 2-5% воден разтвор.

Препоръчва се за всякакъв вид хигиенизиране на оборудването и съоръженията в земеделското стопанство. Почиства и обезмаслява оставяйки приятен аромат.

Адрес

ЕВРОВИКС БЪЛГАРИЯ ООД

Гр. София 1164,

ул. Ведрина № 8

Телефони

тел: +359 2 860 20 26

факс: +359 2 860 20 17

Управител

+359 898 676 611

+359 893 440 572

Офис

+359 895 534 162

Имейл