Биоактиватори за земеделието

EUROHUMIC-SIMPLEX

ЕВРОХУМИК СИМПЛЕКС

EUROHUMIC Simplex

Течен хуминов екстракт от Леонардит. Ниво на хумификация повече от 90%.

СЪСТАВ

Хумусни киселини 45% водоразтворими, Фулвинови киселини 1,38% водоразтворими, Органични субстанции /взета проба/ 12,5%, Органично вещество в сухо вещество 75% мин.,Органично вещество със съдържание на вода 80% мин. относно общото орг. вещество, Органичен азот водоразтворим 0,90%, C/N съотношение 49:4.

МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ ЕВРОХУМИК

Симплекс на първо място е качествен хуминов екстракт получен чрез подходящ метод на извличане от суровини, които са внимателно подбрани. Резултатът е колоидна суспензия с висока концентрация на активни хуминови киселини с незабавно действие. Продуктът стимулира микрофлората, подобрява капацитета на катионния обмен, като по този начин дава възможност на растенията да асимилират важни макро и микро елементи и намалява хранителния дефицит. Въздействайки на клетъчно ниво, увеличава кълняемостта на семената, стимулира образуването на ензими, увеличава устойчивостта на преовлажняване и засушаване. Този продукт повишава поемането на вода и хранителни вещества от корените. Листният апарат е по-функционален, по-добре развит, като по този начин се насърчава по-добър цъфтеж и се повишава продукцията.

ПРИЛОЖЕНИЕ И ДОЗИРОВКА

Приложение в почвата:

Спрете третиранията по време на последната фаза от вегетацията на културите.

Третиране на семена и растения в начален етап на развитие (за да се подобри кълняемостта и кореновото хранене, стимулиране на растежните фактори):

Адрес

ЕВРОВИКС БЪЛГАРИЯ ООД

Гр. София 1164,

ул. Ведрина № 8

Телефони

тел: +359 2 860 20 26

факс: +359 2 860 20 17

Управител

+359 898 676 611

+359 893 440 572

Офис

+359 895 534 162

Имейл