Биоактиватори за земеделието

HUMIPROMOTER

ХУМИПРОМОТЕР

HUMIPROMOTER

Органичен тор на пелети – Биоактиватор

СЪСТАВ

Богат на хранителни вещества с органичен произход, активни хумусни вещества, натурални ензимни компоненти, полезна микрофлора.

Органичен азот (N) 3 %, Фосфорен пентаоксид (P2O5) 3 %, Влажност 18 %, Хуминови и фулвинови киселини, Въглерод (C) s.s. 9 %, pH 6,5, Органичен азот (N) водоразтворим 3 %, Органичен въглерод от биологичен произход (C) 31 %, Соленост mS/cm 6, Съотношение C/N 7 %.

Изсушен птичи и говежди тор, получен в съответствие с нормативен акт № 18354 от 27.11.2009 г., на блокчета, компост от растителни вещества, съдържащи естествени ензими (проензими на алфа-амилази, бета- амилази, пентосанази, липази, глюко-амилази, целулази, лактази, протеази, фосфорилази, пулуланази, хемицелулази, пектинази, бета- глюконази и т.н.), микрофлора, избрана от контролирана ферментация, биостимулатори с естествен произход.

МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ

ХУМИПРОМОТЕР е получен от органични материали, които са узрели и стабилизирани при контролирани условия. Органичните материали са правилно подбрани и инокулирани със селектирани полезни бактерии и ензими. В състава на продукта е включен EВРОАКТИВ AГРО формулиран от ЕВРОВИКС, което е гаранция, че продукта е истински биологичен активатор за почва. Крайният продукт е тор, богат на естествени хумусни и фулвинови киселини, на хранителни елементи в лесно усвояем вид, на полезна микрофлора и на ензими, които допринасят за обогатяването на почвата и спомагат за възстановяването на полезната органична фракция в почвата и на биологичните процеси, способстващи плодородието. Той действа като биологичен стимулант на почвата подпомагайки биоразграждането и хумификацията на растителните остатъци. Благодарение на продукта хранителните вещества стават достъпни за растенията и дейността на кореновата система се оптимизира.

Посредством ХУМИПРОМОТЕР се внасят полезни микроорганизми, които бързо се размножават и отнемат пространството за развитие на други патогенни микроорганизми, а с веществата, които отделят се унищожават вредните патогени. Влияят на вредителите и болестите посредством бързото разпадане на органичните вещества, като по този начин унищожават естествената среда, в която те живеят и се размножават. Резултатът е изхранени и здрави растения. Продуктът може да замести ЕВРОАКТИВ АГРО при активирането на растителните остатъци в почвата с цел преобразуването им в плодороден хумус.

ПРИЛОЖЕНИЕ И ДОЗИРОВКА

За биостимулиране на обработваеми земи:

Горепосочената дозировка е примерна и подлежи на промяна по преценка на техническите лица, при наличие на специфични изисквания. При обичайни условия на биологично отглеждане дозировката следва да се увеличи с 50%.

Адрес

ЕВРОВИКС БЪЛГАРИЯ ООД

Гр. София 1164,

ул. Ведрина № 8

Телефони

тел: +359 2 860 20 26

факс: +359 2 860 20 17

Управител

+359 898 676 611

+359 893 440 572

Офис

+359 895 534 162

Имейл