Биоактиватори за земеделието

MICOTRIC-L

МИКОТРИК Л

MICOTRIC L

Течен продукт със специфично действие

СЪСТАВ

Mycorrhizae (ендомикориза Glomus spp.) 0.2 %; Trichoderma (Trichoderma spp.) 6 x107 CFU/g.

Бактерии от ризосферата 1.2 х 105CFU/g; Ензими. Органична материя.

МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ

МИКОТРИК Л е иновативен продукт с комплексно действие. Подобрява микробиологичния баланс на почвата и увеличава естествената устойчивост на растенията.

Ендотрофната микориза помага на растенията да извличат по-ефективно хранителните вещества от почвата, което води до по-добро развитие на корените, усвояването на вода и следователно нарастване на растенията, дори и при стресови състояния. Гъбите създават допълнителна система /хифи/ за усвояване на полезни хранителни вещества, свързана с корените. Trichoderma spp. – повишава устойчивостта на растенията към гъбни заболявания – , Фузариум, Ризоктония, Склеротиния, Фитофтора, Сиво гниене и др., които причиняват кореново, стъблено и гниене на плодовете. Също така стимулира растежа на корените, увеличава усвояването на хранителните вещества от растението, което ги прави по-здрави и води до повишен добив. Ризосферните бактерии ускоряват процесите на трансформация на органичните вещества и растенията се снабдяват с необходимите хранителни вещества. Ензими със стимулиращо и синергично действие (хитиназа, хитобиозидаза, глюконаза, бета 1.3 глюкозидаза, глюкозаминаза, ксиланаза и др.) които са произведени от микроорганизми и перфектно консервирани от ЕВРОВИКС. Хитинът е един от основните компоненти на клетъчните стени при гъбите и външния скелет при насекомите. Ензима хитиназа, разгражда хитиновата обвивка на гъбите и насекомните вредители и техните производни (микросклероции, мицели, спори, яйца. Тези микроорганизми са безвредни за растението, животните и хората, тъй като имат естествен произход.

ПРИЛОЖЕНИЕ И ДОЗИРОВКА

Прилагат се върху растенията още в начален етап на развитието им по време на сеитбата /засаждането, по време на коренообразуването и като цяло през вегетативното развитие на растенията.

Адрес

ЕВРОВИКС БЪЛГАРИЯ ООД

Гр. София 1164,

ул. Ведрина № 8

Телефони

тел: +359 2 860 20 26

факс: +359 2 860 20 17

Управител

+359 898 676 611

+359 893 440 572

Офис

+359 895 534 162

Имейл