Биоактиватори за земеделието

MICROHUMUS-SIMPLEX

МИКРОХУМУС симплекс

MICROHUMUS Simplex

Течен азотен органичен тор

СЪСТАВ

Органичен азот (N) 1,5%, Калий (K) 4%, Органичен въглерод (C) 12%. Природен биоактиватор произхождащ от естествени материали, който стимулира растежа на микроорганизмите. МИКРОХУМУС симплекс е естествен продукт на основата на ферментирали растителни екстракти.

МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ

Спомага за биологично активиране на почвите, биологично разграждане на растителните остатъци на полето и компостиране на органични вещества. Доставя разтворими органични и хумусни вещества на бедни с органично вещество почви и с ниска микробиологична дейност. Като интегратор на EВРОАКТИВ АГРО той подобрява и ускорява етапа на хумификация на органична материя по време на процеса на компостиране.

ПРИЛОЖЕНИЕ И ДОЗИРОВКА

Адрес

ЕВРОВИКС БЪЛГАРИЯ ООД

Гр. София 1164,

ул. Ведрина № 8

Телефони

тел: +359 2 860 20 26

факс: +359 2 860 20 17

Управител

+359 898 676 611

+359 893 440 572

Офис

+359 895 534 162

Имейл