Биоактиватори за околната среда

На прага на третото хилядолетие, влизайки в XXI век, промишлените отпадъци, използването на различни химични вещества в бита и селското стопанство, интензивното замърсяване на атмосферата, водите и почвата оказват негативно влияние върху здравето на човека. Бързата индустриализация е една от главните причини за това. Такива са последствията, които несъмнено водят до замърсяването на околната среда.

Благодарение на своите изследвания и опит в сферата на биотехнологиите, специалистите от Eurovix разработиха специална серия продукти, базирани на избрани микроорганизми и ензими, които могат да разрешат всякакви проблеми, свързани с третиране на органични вещества и отпадъци, които водят до:

Продуктите намират широко приложение както в индустрията, така и в дома. Опазването на околнота среда трябва да се превърне в първа грижа на човечеството, защото природата е нашия дом.

Презентация за продуктова гама Enviro

Адрес

ЕВРОВИКС БЪЛГАРИЯ ООД

Гр. София 1164,

ул. Ведрина № 8

Телефони

тел: +359 2 860 20 26

факс: +359 2 860 20 17

Управител

+359 898 676 611

+359 893 440 572

Офис

+359 895 534 162

Имейл