Биоактиватори за околната среда

Оптимизиране на биологичните процеси в пречиствателните станции и канализационните системи

Биологичен нутриент за съоръжения за пречистване на отпадъчни води

Микробиологичен продукт за активиране и поддържане на процесите на нитрификация

Микробиологичен продукт за активиране на процесите на денитрификация

Биоактиватор за системи за пречистване на отпадъчни води

Специфичен Биоактиватор за биоразграждане на отпадъчни води с висока концентрация на целулоза

Адрес

ЕВРОВИКС БЪЛГАРИЯ ООД

Гр. София 1164,

ул. Ведрина № 8

Телефони

тел: +359 2 860 20 26

факс: +359 2 860 20 17

Управител

+359 898 676 611

+359 893 440 572

Офис

+359 895 534 162

Имейл