Биоактиватори за околната среда

image079

Агранетт

Agranett

Биоактиватор за контейнери за събиране на отпадъци

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прахообразен Биоактиватор за обработка на контейнери за събиране на отпадъци. Формулиран с натурални съставки спомага за биоразграждането на органичните вещества в ТБО.

ПРЕДИМСТВА

Действието на бактериите и ензимите, съдържащи се в AGRANETT задейства процесите на биоразграждане на органичните вещества, съдържащи се в отпадъците. Биоактивацията благоприятства разграждането и отстраняването на гниещи органични остатъци, които са потенциални рецептори на патогенни микроби.

Обработката с AGRANETT помага за поддържане на контейнерите за отпадъци възможно най-чисти и по този начин е възможно намаляването на операциите по измиването им, като така се реализира икономия на разходи и намаляване на въздействието върху околната среда. Продуктът може да се дозира с помощта на автоматични системи.

Адрес

ЕВРОВИКС БЪЛГАРИЯ ООД

Гр. София 1164,

ул. Ведрина № 8

Телефони

тел: +359 2 860 20 26

факс: +359 2 860 20 17

Управител

+359 898 676 611

+359 893 440 572

Офис

+359 895 534 162

Имейл