Биоактиватори за околната среда

image118

Бета Побс

Beta Pobs

Нутриент и синергист за мелиорация на замърсени терени

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Продукт формулиран с нутриенти и добавки, предназначени за подпомагане действията на микробните щамове, използвани при мелиорацията на замърсени терени. Подпомага и развива дейността на микробната автохтонна флора.

ПРЕДИМСТВА

Съставът на MICROPAN BETA POBs е формулиран да осигури на автохтонните микробни щамове и на тези, прилагани за биоремедиацията всички вещества, необходими за подпомагане и насърчаване на тяхното биоразграждащо действие.

Широкият спектър от нутриенти, съдържащи се в продукта го прави подходящ за всякакъв вид приложения.

Адрес

ЕВРОВИКС БЪЛГАРИЯ ООД

Гр. София 1164,

ул. Ведрина № 8

Телефони

тел: +359 2 860 20 26

факс: +359 2 860 20 17

Управител

+359 898 676 611

+359 893 440 572

Офис

+359 895 534 162

Имейл