Биоактиватори за околната среда

image139

Биофикс

Biofix

Биофиксатор на микрочастици прах и замърсители

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Специална формула, която, чрез действието на съдържащите се органични вещества с високо молекулно тегло, обхваща и фиксира фините частици и праха, като избягва тяхното задържане във въздуха.

ПРЕДИМСТВА

MICROPAN BIOFIX представлява ефективно решение на проблемите на замърсяването на въздуха, причинено от наличието на микроскопични прахови частици (РМ10). Органичните молекули с високо молекулно тегло взаимодействат със замърсяващите частици и праха, като се свързват и формират молекулни комплекси, които не подлежат на повторно суспендиране.

Адрес

ЕВРОВИКС БЪЛГАРИЯ ООД

Гр. София 1164,

ул. Ведрина № 8

Телефони

тел: +359 2 860 20 26

факс: +359 2 860 20 17

Управител

+359 898 676 611

+359 893 440 572

Офис

+359 895 534 162

Имейл