Биоактиватори за околната среда

image051

Биогаз – линия биоферментатори

Biogas

Специфичен Биоактиватор за разграждане в анаеробна среда

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Биологичен активатор на базата на специфични ензими и микробни щамове за биоразграждането в анаеробни условия на органични вещества.

ПРЕДИМСТВА

Активните компоненти на продукта оптимизират етапа на хидролиза, което прави по-бързи и по-ефективни следващите етапи: киселинната ферментация, алкалната ферментация и метаногенната фаза. По този начин се оптимизира процеса на производство на биогаз с подобряване както на количеството, така и на качеството на газта. Той също така позволява биоразграждането на органичните вещества, съдържащи се в утайката на лагунните системи.

Анаеробното действие на MICROPAN BIOGAS озволява подобрението на процесите на стабилизация, както на утайките от пречиствателните станции, така и на органичните вещества, съдържащи се в битовите отпадъци. Използва се в системи за коферментация, позволява интересно мащабиране на захранващия план.

Адрес

ЕВРОВИКС БЪЛГАРИЯ ООД

Гр. София 1164,

ул. Ведрина № 8

Телефони

тел: +359 2 860 20 26

факс: +359 2 860 20 17

Управител

+359 898 676 611

+359 893 440 572

Офис

+359 895 534 162

Имейл