Биоактиватори за околната среда

image082

C.R.O.

C.R.O.

Биоактиватор за контейнери за събиране на отпадъци

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Биоактиватор под формата на таблетки от 12 г. за обработка на контейнери за събиране на органични отпадъци, стъкло и пластмаса. Формулиран е с натурални съставки и спомага за биоразграждането на органичните вещества в ТБО.

ПРЕДИМСТВА

Действието на бактериите и ензимите съдържащи се в AGRAN C.R.O. активира процесите на биоразграждане на органичните вещедтва съдържащи се в отпадъците. Биоактивацията благоприятства разграждането и отстраняването на гниещи органични остатъци, които са потенциални рецептори на патогенни микроби.

Третирането с AGRAN C.R.O. помага за поддържане на контейнерите за отпадъци възможно най-чисти и по този начин е възможно намаляването на операциите по измиването им,, като така се реализира икономия на разходи и намаляване на въздействието върху околната среда.

Адрес

ЕВРОВИКС БЪЛГАРИЯ ООД

Гр. София 1164,

ул. Ведрина № 8

Телефони

тел: +359 2 860 20 26

факс: +359 2 860 20 17

Управител

+359 898 676 611

+359 893 440 572

Офис

+359 895 534 162

Имейл