Биоактиватори за околната среда

image173

Деофън

Deofun

Биологичен продукт за обработка на течните трупни отпадъци

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Продукт на базата на бактерии, ензими и естествени абсорбиращи вещества за обработка на течните трупви отпадъци. Улеснява активирането на естествените процеси на биоразграждане.

ПРЕДИМСТВА

Бактериите и ензимите, съдържащи се в DEOFUN благоприятстват установяването на естествените процеси за биоразграждане, които предотвратяват образуването на течни трупни отпадъци. По този начин се опростяват гробищните операции и стават естествени процесите на трансформация и разпадане.

Компонентът от естествени абсорб ращи вещества спомага за премахването на евентуално присъстващите течни отпадъци, като ускорява биоразграждането. Благодарение на това комбинирано действие се избягва образуването на газове и миризми.

Адрес

ЕВРОВИКС БЪЛГАРИЯ ООД

Гр. София 1164,

ул. Ведрина № 8

Телефони

тел: +359 2 860 20 26

факс: +359 2 860 20 17

Управител

+359 898 676 611

+359 893 440 572

Офис

+359 895 534 162

Имейл