Биоактиватори за околната среда

image041

Дигрийс – линия хореха

Degrease

Специфичeн Биоактиватор за биоразграждане на отпадъчни води с висока концентрация на масла и мазнини

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Продукт, формулиран със селектирани щамове и ензими, специфични за биоразграждането на масла и мазнини от растителен и животински произход.

ПРЕДИМСТВА

Високо специфичната формула на MICROPAN DEGREASE позволява да се активират биоразграждащите процеси, дори в присъствието на ви- соки концентрации на масла и мазнини поддържане на висока ефективност на маслоуловителите.

Предотвратява образуването на лоши миризми, произлизащи от анаеробната ферментация, които могат да се образуват в сепараторите за отпадъчни води в резултат на натрупването на остатъци от мазнина.

Благодарение на високата ефективност при биоразграждането на масла и мазнини, той е идеалното решение за кухненски канализации, столове, готварски центрове, ресторанти, заведения за бързо хранене, търговски центрове и хотeли.

Адрес

ЕВРОВИКС БЪЛГАРИЯ ООД

Гр. София 1164,

ул. Ведрина № 8

Телефони

тел: +359 2 860 20 26

факс: +359 2 860 20 17

Управител

+359 898 676 611

+359 893 440 572

Офис

+359 895 534 162

Имейл