Биоактиватори за околната среда

image041

Дигрийс – ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ И КАНАЛИЗАЦИИ

Degrease

Биоактиватор за системи за пречистване на отпадъчни води

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Продукт, формулиран със селектирани щамове и ензими, специфични за биоразграждането на масла и мазнини от растителен и животински произход.

ПРЕДИМСТВА

Високо специфичната формула на Micropam Degrease позволява да се активират биоразграждащите процеси, дори в присъствието на високи концентрации на масла и мазнини при поддържане на висока ефективност на пречистване.

Използването на Micropan Degrease предотвратява и намалява значително образуването на нишковидни бактерии, които забавят процеса на биоразграждане. Благодарение на високата ефективност при биоразграждането на масла и мазнини, той е идеалното решение за съоръжения за третиране на отпадъчните води от кланици, мандри, третиране на животинските отпадъци или за съоръжения за събиране на отпадъчните води от ресторанти, столове и места за обработка за храни

Адрес

ЕВРОВИКС БЪЛГАРИЯ ООД

Гр. София 1164,

ул. Ведрина № 8

Телефони

тел: +359 2 860 20 26

факс: +359 2 860 20 17

Управител

+359 898 676 611

+359 893 440 572

Офис

+359 895 534 162

Имейл