Биоактиватори за околната среда

image176

Екофън

Ecofun

Биологичен регенератор за гробищните почви

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Биоактиватор на почви наситени с вещества, отделяни по време на процеса на разлагане. Реактивира естествената способност на почвата да биоразгражда остатъците от процесите на разлагане.

ПРЕДИМСТВА

Интензивното използване на гробищните почви, води до изчерпване на естествената им способност да преобразуват веществата, генерирани от процесите на разлагане на телата. ECOFUN, благодарение на състава си базиран на високо селектирани бактериални щамове, възстановява естествената активност на почвата, като прави по-лесни, бързи, и ефективни всички гробищни дейности.

Продуктът е силно ефективен дори в почви с лоша пропускливост и подложени на продължителна употреба за гробищните цели.

Естествената формула помага за възстановяване на естествения баланс дори и в случай на интензивна употреба.

Адрес

ЕВРОВИКС БЪЛГАРИЯ ООД

Гр. София 1164,

ул. Ведрина № 8

Телефони

тел: +359 2 860 20 26

факс: +359 2 860 20 17

Управител

+359 898 676 611

+359 893 440 572

Офис

+359 895 534 162

Имейл