Биоактиватори за околната среда

image024

Комплекс – ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ И КАНАЛИЗАЦИИ

Complex

Оптимизиране на биологичните процеси в пречиствателните станции и канализационните системи

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прахообразен Биоактиватор на базата на микроорганизми с широк спектър на действие и пълен ензимен басейн за ефективното биоразграждане на всеки тип отпадъчни води, както третирани в пречиствателни станции, така и такива, които се събират в канализацията, септични ями или събирателни ями.

ПРЕДИМСТВА

Продуктът позволява правилното и ефективно стартиране на съоръжението, благоприятствайки балансираното развитие на бактериална флора получавайки, още от началните етапи, ефективен процес на пречистване.

Биоактиватор за оптимизиране на биологичните процеси в пречиствателните станции и канализационните системи COMPLEX. Чрез оптимизиране на бактериалната популация подобрява ефективността на процеса. Повишената ефективност също така позволява да се оптимизира количеството на активната утайка, намалявайки излишната такава. Комбинацията от тези действия, позволява оптимизиране на разходите за цялостното управление и по-специално на- маляване на потреблението на енергия.

Дава възможност за намаляване на зловонните изпарения. В канализационните системи и септичните ями смекчава отрицателните последици в резултат на преминаването и натрупването на отпадъчни води.

Адрес

ЕВРОВИКС БЪЛГАРИЯ ООД

Гр. София 1164,

ул. Ведрина № 8

Телефони

тел: +359 2 860 20 26

факс: +359 2 860 20 17

Управител

+359 898 676 611

+359 893 440 572

Офис

+359 895 534 162

Имейл