Биоактиватори за околната среда

image024

Комплекс – линия хореха

Complex

Биоактиватор за оптимизиране на биологичните процеси в пречиствателните станции и канализационните системи

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прахообразен Биоактиватор на базата на микроорганизми с широк спектър на действие и пълен ензимен басейн за ефективното биоразграждане на всеки тип отпадъчни води, както третирани в пречиствателни станции, така и такива, които се събират в канализацията, септични ями или събирателни ями.

ПРЕДИМСТВА

Продуктът задейства ефективното разграждане на органичните и биоразградими компоненти в отпадъчните води.

Използването на MICROPAN COMPLEX позволява намаляването на евентуални зловонни изпарения, тъй като се потиска образуването на зловонни съединения като индол, скатол, меркаптани и др . В канализационните системи и септичните ями смекчава отрицателните последици в резултат на преминаването и натрупването на отпадъчни води. Предотвратява затлачвания и намаляване на дебита поддържайки в перфектно състояние тръбопроводите и тръбните връзки.

Намалява лошо миришещите газове дори и в случай на продължително затлачване.

Адрес

ЕВРОВИКС БЪЛГАРИЯ ООД

Гр. София 1164,

ул. Ведрина № 8

Телефони

тел: +359 2 860 20 26

факс: +359 2 860 20 17

Управител

+359 898 676 611

+359 893 440 572

Офис

+359 895 534 162

Имейл