Биоактиватори за околната среда

image090

Компост

Compost

Бактериално-ензимен продукт за компостиране на органични фракции от ТБО, утайки от отпадъчни води и аграрно-промишлени отпадъци

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Биоактиватор формулиран за благоприятстване и ускоряване на процесите на аеробно компостиране на органични вещества.

ПРЕДИМСТВА

Приложението на AGRAN COMPOST ускорява и оптимизира реакциите на разграждане на органичния субстрат присъстващ в ТБО. По този начин намалява времето на стабилизация, като се свежда до минимум образуването на зловонни вещества и дава възможност за намаляване на потреблението на енергия.

Микроорганизмите, използвани в продукта са особено активни и ефективни и по отношение на веществата с трудна хумификация, като по този начин се осигурява добро качество на произведения компост.

Адрес

ЕВРОВИКС БЪЛГАРИЯ ООД

Гр. София 1164,

ул. Ведрина № 8

Телефони

тел: +359 2 860 20 26

факс: +359 2 860 20 17

Управител

+359 898 676 611

+359 893 440 572

Офис

+359 895 534 162

Имейл