Биоактиватори за околната среда

image125

Нутри s.g.

Nutri s.g.

Нутриент на органична основа за процесите за мелиорация

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нутриент, на базата на избрани органични съеди- нения, за подпомагане на бактериалната флора, присъстваща в почви с недостиг на органична ма- терия.

ПРЕДИМСТВА

В ситуация на недостиг на органична материя, процеса на биоразграждане, който се използва за мелиорацията на терените се забавя и може да стане неефективен.

Прилагането на MICROPAN NUTRI S.G. чрез предоставяне на органичната материя вече в идеалната форма за ползване от бактериите, осигурява правилното и ефективно изпълнение на техните действия.

Продуктът е специално формулиран за прилагане на твърда среда.

Адрес

ЕВРОВИКС БЪЛГАРИЯ ООД

Гр. София 1164,

ул. Ведрина № 8

Телефони

тел: +359 2 860 20 26

факс: +359 2 860 20 17

Управител

+359 898 676 611

+359 893 440 572

Офис

+359 895 534 162

Имейл