Биоактиватори за околната среда

image127

Нутри g.w.

nutri g.w.

Нутриент за мелиорация при наличие на подпочвени води

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нутриент на базата на органични лесноусвоими съединения, за подпомагане на бактериалната флора.

ПРЕДИМСТВА

Продуктът е формулиран с прости органични вещества, така че да се даде възможност за бързо действие, без остатък. Ускорява и поддържа действието на микроорганизмите, използвани за биоразграждането на замърсителите.

Бързата усвояемост го прави подходящ за използване в пречиствателни станции като нутриент.

Адрес

ЕВРОВИКС БЪЛГАРИЯ ООД

Гр. София 1164,

ул. Ведрина № 8

Телефони

тел: +359 2 860 20 26

факс: +359 2 860 20 17

Управител

+359 898 676 611

+359 893 440 572

Офис

+359 895 534 162

Имейл