Биоактиватори за околната среда

image179

Пафън

Pafun

Биологичен продукт за реактивиране на процесите на минерализация

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Продукт на базата на естествени микроорганизми с широк спектър на действие в състояние да реактивира естествените процеси на минерализация на органичните тъкани. Особено подходящ за обработка на останки, третирани с дезинфектанти.

ПРЕДИМСТВА

Приложението на PAFUN благоприятства реактивирането на естествените процеси на разлагане, водещи до минерализация на органичните тъкани. Прави по-ефективна инхумацията на не напълно преобразуваните останки, което се дължи на са пунификацията с образуване на мъртвешки восък /adipocere/ и корификация.

В случай на третиране на останките с дезинфектанти, ускорява процесите на разлагането, блокирани от остатъците от почистващата обработка.

В комбинация с прилагането на продукти за регенерация на почвите, благоприятства повторното използване на процесите, които позволяват минерализацията.

Адрес

ЕВРОВИКС БЪЛГАРИЯ ООД

Гр. София 1164,

ул. Ведрина № 8

Телефони

тел: +359 2 860 20 26

факс: +359 2 860 20 17

Управител

+359 898 676 611

+359 893 440 572

Офис

+359 895 534 162

Имейл