Биоактиватори за околната среда

image045

Пейпър

Paper

Специфичен Биоактиватор за биоразграждане на отпадъчни води с висока концентрация на целулоза

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Продукт, формулиран на базата на микроорганизми и силно специфични ензими за оптимизиране на реакциите на биологичното разграждане на це- лулозни вещества.

ПРЕДИМСТВА

Позволява ефективно биоразграждане, дори при наличието на високи концентрации на целулозни вещества в отпадъчните води. Наличието на специфични ензими като целулази и полуцелулолази оптимизира времето и резултатите в отпадъчните води от фабрики за хартия и свързаните с тях фирми.

Действието на разграждане на целулозните вещества предотвратява и намалява растежа на нишковидни бактерии и целулозни мостове, които причиняват издуване на утайката с влошаване на способността за утаяване на самата утайка. Това позволява да се запази ефективността на пречиствателната станция и да се спазят определените ограничения при изходните води.

Адрес

ЕВРОВИКС БЪЛГАРИЯ ООД

Гр. София 1164,

ул. Ведрина № 8

Телефони

тел: +359 2 860 20 26

факс: +359 2 860 20 17

Управител

+359 898 676 611

+359 893 440 572

Офис

+359 895 534 162

Имейл