Биоактиватори за околната среда

image123

Петрол

Petrol

Специфичен биологичен активатор за биоразграждането на въглеводороди

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Специално формулиран биоактиватор за разграждането на леки и тежки въглеводородни фракции. Идеален продукт за мелиорация на замърсени терени.

ПРЕДИМСТВА

Специалната формула на MICROPAN PETROL позволява бързото и ефективно отстраняване на замърсяването с нефтени продукти от терените, както чрез преки действия на избрани бактериални щамове, така и чрез активиране и подпомагане на автохтонната бактериална флора, която вече присъства в почвата. Това двойно действие гарантира постигането на целите в най-кратки срокове, без остатъчни вещества и опасни за изхвърляне материали.

Продуктът е приложим както в операции по мелиорация на място, така и извън мястото.

Използването на MICROPAN PETROL с техниките за Биоремедиация възвръща обогатена с биомаса земя, която благоприятства последващото използване.

Адрес

ЕВРОВИКС БЪЛГАРИЯ ООД

Гр. София 1164,

ул. Ведрина № 8

Телефони

тел: +359 2 860 20 26

факс: +359 2 860 20 17

Управител

+359 898 676 611

+359 893 440 572

Офис

+359 895 534 162

Имейл