Биоактиватори за околната среда

image084

R.U.

R.U.

Биологичен активатор за биостабилизация на органични остатъци, съдържащи се в ТБО

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Продукт формулиран с микроорганизми и ензими за активиране на биоразграждането на органични вещества, налични в ТБО.

Високата биоразграждаща активност на продукта ускорява минерализацията на органичното вещество, съдържащо се в отпадъците, натрупани или депозирани в депата, като предотвратява анаеробни ферментации, к оито произвеждат зловонни вещества. По този начин е налице ефективна биостабилизация на ТБО.

Продуктът в течна форма има незабавно действие и лесно и ефективно разпространение дори и при големи количества от натрупани отпадъци. Биоразграждащото действие на органичните вещества допринася също така за намаляване на депозираните маси в депата с оп- тимизиране на наличните обеми, и помага да се ограничи образуването и на замърсяващия товар на инфилтрата.

Адрес

ЕВРОВИКС БЪЛГАРИЯ ООД

Гр. София 1164,

ул. Ведрина № 8

Телефони

тел: +359 2 860 20 26

факс: +359 2 860 20 17

Управител

+359 898 676 611

+359 893 440 572

Офис

+359 895 534 162

Имейл