Биоактиватори за околната среда

image036

R.N.

R.N.

Микробиологичен продукт за активиране на процесите на денитрификация

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Денитрифициращ биоактиватор на базата на избрани бактериални щамове с висока ефективност.

ПРЕДИМСТВА

Приложението на Micropan R.N. позволява висока ефективност на денитрификация със значително намаляване на общия остатъчен азот. За да се оптимизира прилагането, препоръчваме автоматичното инжектиране на продукта с дозиращите системи EUROVIX.

Може да се използва в комбинация с нутриента MICROPAN STARTER WWTP, ако е необходим допълнителен въглероден източник.

Адрес

ЕВРОВИКС БЪЛГАРИЯ ООД

Гр. София 1164,

ул. Ведрина № 8

Телефони

тел: +359 2 860 20 26

факс: +359 2 860 20 17

Управител

+359 898 676 611

+359 893 440 572

Офис

+359 895 534 162

Имейл