Биоактиватори за околната среда

image029

Стартер wwtp

Starter wwtp

Биологичен нутриент за съоръжения за пречистване на отпадъчни води

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Органична добавка за хранене на микроорганизмите, използвани в процесите на биологично пречистване на отпадъчните води.

ПРЕДИМСТВА

Продукт, с напълно естествен произход, получен чрез изключителния процес на контролирана ферментация разработен от EUROVIX. Може да се използва във всички системи за биологично окисление и напълно се интегрира с други продукти за пречистване на отпадъчните води от линията Micropan. Осигурява източник на достъпeн органичен въглерод незаменим в етапа на стартиране на съоръженията и допринася за бързото развитие на активната бактериална популация, като гарантира оптимален състав на утайката.

Особено подходящ в системи със секции за денитрификация като източник на лесно достъпен въглерод за денитрифициращите хетеротрофни бактерии. Напълно разтворим във вода, може да се дозира директно в окислителния резервоар.

Адрес

ЕВРОВИКС БЪЛГАРИЯ ООД

Гр. София 1164,

ул. Ведрина № 8

Телефони

тел: +359 2 860 20 26

факс: +359 2 860 20 17

Управител

+359 898 676 611

+359 893 440 572

Офис

+359 895 534 162

Имейл