Биоактиватори за животновъдството

Повече от 20 години ЕВРОВИКС  се концентрира върху разработката и производството на най-съвременните биотехнологии за околната среда. Благодарение на своите научни изследвания и опит, както и на успешното си сътрудничество с европейски институти, Евровикс разработи и произвежда широк спектър от БИОСТИМУЛАТОРИ.

Съвременното интензивно животновъдство и изискванията за производство потискат активността на полезната флора като създават предпоставка за патогенната такава, нарушаваики  екологичния баланс. В този аспект продуктите на Евровикс оказват въздейсвие върху целия селскостопански цикъл – Земеделие-Животновъдство-Аква култури-Околна среда.

Нашата работа в Животновъдството, чрез използването на програма – ЕВРОВИКС-ЕКОФАРМ  е насочена в три взаимносвързани елемента:

Цялостната програма е в съответствие с европейското законодателство – „Закон за хуманно отношение към животните”, Директива за Нитратите.

Ползите от програма ЕКОФАРМ са:

Управлявай Естествено!

Адрес

ЕВРОВИКС БЪЛГАРИЯ ООД

Гр. София 1164,

ул. Ведрина № 8

Телефони

тел: +359 2 860 20 26

факс: +359 2 860 20 17

Управител

+359 898 676 611

+359 893 440 572

Офис

+359 895 534 162

Имейл