Биоактиватори за животновъдството

Биостимулаторът за употреба в селското стопанство

Биостимулаторът за употреба в местата за мътене на кокошки

Биостимулаторът за обработка на места за лягане на едър рогат добитък

Смес от натурални есенции за употреба при животни и среда

Добавка към фуража на животновъдните стопанства

Универсален ензимен препарат за всякакви повърхности

Адрес

ЕВРОВИКС БЪЛГАРИЯ ООД

Гр. София 1164,

ул. Ведрина № 8

Телефони

тел: +359 2 860 20 26

факс: +359 2 860 20 17

Управител

+359 898 676 611

+359 893 440 572

Офис

+359 895 534 162

Имейл