Биоактиватори за животновъдството

BIOPROFESSIONAL

БИОПРОФЕШЪНЪЛ

BIOPROFESSIONAL

Биостимулатор за обработката на постели за коне и тора

ОПИСАНИЕ

Ензимно-микробен прах, създаден от активни микроорганизми и ензими за обработката на постелята на коня и оборската тор в конюшната и ремаркетата. Продуктът се състои от естествени съставки и може да се използва за предоставянето на безопасно и биологично контролирано място за лягане.

ПРЕДИМСТВА

Използва се в управлението на конете, като продуктът повишава биологичното разграждане на органичната материя, произведена от коня (изпражнения и урина); подобрява екологичния микроклимат; намалява нежеланите вдишвания (амоняк), предотвратява образуването на вещества с лоша миризма (индол – скатол – путресцин – кадаверин); и накрая предоставя изцяло подобрени условия, предразполагащи към хуманно отношение на животните.

Използването на „БИОПРОФЕШЪНЪЛ“ в конюшните опростява и подобрява управлението на постелите чрез образуването на биоплака, която предотвратява размножаването на патогенни бактерии; улеснява профилактичната употреба и увеличава употребата на постелята.

Като следствие, дейностите по поддръжка на оборите/конюшните са по-лесни, а разходите за управление са намалени.

Адрес

ЕВРОВИКС БЪЛГАРИЯ ООД

Гр. София 1164,

ул. Ведрина № 8

Телефони

тел: +359 2 860 20 26

факс: +359 2 860 20 17

Управител

+359 898 676 611

+359 893 440 572

Офис

+359 895 534 162

Имейл