Биоактиватори за животновъдството

FITOSAN Plus

ФИТОСАН Плюс

FITOSAN Plus

Смес от натурални есенции за употреба при животни и среда

ОПИСАНИЕ 

Концентрирана течност със растителни есенции за предпазване на добитъка и околната среда.

ПРЕДИМСТВА 

Продуктът се състои от естествени растителни екстракти и неговото приложение е безопасно в присъствието на животни. „ФИТОСАН“ съдържа силен парфюм, който ухае приятно на хората, но не и на насекомите (мухи, комари и т.н.). Тези насекоми няма да влетят в пространствата, напръскани с продукта. Наличието на растителни екстракти има обезмирисително действие, като същевременно изпуска приятен и траен аромат.

Може да се прилага в чакалните и помещенията за доене, като така се намалява напрежението, което понасят животните и се ограничава пасивното пренасяне на патогени. Продуктът има траен ефект както в затворени, така и отворени пространства.

Адрес

ЕВРОВИКС БЪЛГАРИЯ ООД

Гр. София 1164,

ул. Ведрина № 8

Телефони

тел: +359 2 860 20 26

факс: +359 2 860 20 17

Управител

+359 898 676 611

+359 893 440 572

Офис

+359 895 534 162

Имейл