Биоактиватори за животновъдството

FITOSAN Plus 25 + 1 L

ФИТОСАН Плюс

FITOSAN Plus

Смес от натурални есенции за коне и околната среда

ОПИСАНИЕ

Концентрирани течни растителни есенции с цел защита на конете и околната среда.

ПРЕДИМСТВА

Продуктът се състои от естествени растителни екстракти и приложението му е безопасно дори в присъствието на конете. „ФИТОСАН“ съдържа силен парфюм, който ухае приятно на хората, но не и на насекомите (мухи, комари и т.н.). Тези насекоми няма да влетят в пространствата, напръскани с продукта. Наличието на растителни екстракти има добро обезмирисително действие, като същевременно изпуска приятен и траен аромат.

Действието му е трайно в отворени и затворени пространства.

Адрес

ЕВРОВИКС БЪЛГАРИЯ ООД

Гр. София 1164,

ул. Ведрина № 8

Телефони

тел: +359 2 860 20 26

факс: +359 2 860 20 17

Управител

+359 898 676 611

+359 893 440 572

Офис

+359 895 534 162

Имейл