Биоактиватори за животновъдството

Micropan BEDDING

Микропан БЕДИНГ

Micropan BEDDING

Биостимулаторът за обработка на места за лягане на едър рогат добитък

ОПИСАНИЕ

Ензимно-микробен прах за подготовка и поддържане на местата за лягане и отделенията в кравеферми и стопанства за едър рогат добитък.

ПРЕДИМСТВА

Повишава процесите по биоразграждане на органичната материя, която се намира в местата за лягане; и подобрява хигиенните условия, като се установява контрол върху патогенните бактерии. Това може да доведе до намаляване на общия брой соматични клетки и се подпомага предотвратяването на мастита. Добавянето на продукта създава удобна среда за животните, тъй като намалява влагата; спомага за почистването на виметата и намалява времето за подготовка за доене, като същевременно увеличава периода на използване на сламената постеля.

Подобрява условията в селското стопанство и степента на хуманно отношение на животните, като това има положителен ефект върху производителността.

Може да се прилага пряко върху местата за лягане на животните и подобрява агрономичното качество на естествения тор, който се използва за наторяване.

Адрес

ЕВРОВИКС БЪЛГАРИЯ ООД

Гр. София 1164,

ул. Ведрина № 8

Телефони

тел: +359 2 860 20 26

факс: +359 2 860 20 17

Управител

+359 898 676 611

+359 893 440 572

Офис

+359 895 534 162

Имейл