Биоактиватори за животновъдството

Micropan NORMAL.

Микропан НОРМАЛ

Micropan NORMAL

Биостимулаторът за употреба в селското стопанство

ОПИСАНИЕ

Биостимулаторът под формата на прах,  създаден въз основа на активни микроорганизми и ензими, цели санирането и управлението на оборския тор; използва се по местата на лягане и оборудване в рамките на селското стопанство.

ПРЕДИМСТВА

Прилага се при изграждането на кошари и отделения в краварниците и конюшните. С него се започва и ускорява биологичното разграждане на органичната материя; подобрява се микроклиматът и се намалява вдишването на вредни газове (амониеви газове); предотвратява се образуването на вещества с лоша миризма (индол – скатоле – путресцин – кадаверин) и се подобряват условията на живот на животните, както и тяхната производителност.

Спомага за подобряване на управлението на тора, като се намалява образуването на наслагвания и препятствия в тръбопроводите. Създава биофилм с положително действие, като предотвратява образуването на патогенни бактерии.

Повишава неутрализирането на азота и стабилизацията на тора, което води до подобряването на агрономните характеристики, а използването му за наторяване на полята намалява въздействието върху околната среда.

Адрес

ЕВРОВИКС БЪЛГАРИЯ ООД

Гр. София 1164,

ул. Ведрина № 8

Телефони

тел: +359 2 860 20 26

факс: +359 2 860 20 17

Управител

+359 898 676 611

+359 893 440 572

Офис

+359 895 534 162

Имейл