Биоактиватори за животновъдството

Micropan SIMPLEX

Микропан СИМПЛЕКС

Micropan SIMPLEX

Биостимулаторът за употреба в местата за мътене на кокошки

ОПИСАНИЕ

Биостимулаторът под формата на прах, създаден въз основа на активни микроорганизми и ензими, цели да се третират местата за лягане в кокошкарници.

ПРЕДИМСТВА

Подобрява се екологичният микроклимат, като се намалява издишването на амоняк, предотвратява се образуването на вещества с лоша миризма (индол – скатол – путресцин – кадаверин), подобряват се условията на живот на животните, както и тяхната производителност.

Ускорява се биологичното разграждане на органичната материя и се намаляват екологичните патогени; поддържа оптимални условия на влажност и капацитета на нейното поемане от местата за лягане, което води до предотвратяването на болести.

Спомага за процесите на узряване и стабилизация на местата за лягане/сламените постели, като така се подобряват агрономните характеристики на тора и се намалява въздействието върху околната среда поради изхвърлянето на тора в полята.

Продуктът може да се прилага върху мястото за лягане и е безопасно за пилетата в най-ранния им стадий на развитие.

Адрес

ЕВРОВИКС БЪЛГАРИЯ ООД

Гр. София 1164,

ул. Ведрина № 8

Телефони

тел: +359 2 860 20 26

факс: +359 2 860 20 17

Управител

+359 898 676 611

+359 893 440 572

Офис

+359 895 534 162

Имейл