Биоактиватори за земеделието

EUROPLUS

ЕВРОПЛЮС

EUROPLUS

Продукт със специфично действие. Водоразтворим прах.

СЪСТАВ

Органични съставки – Микориза (endomichorrizae Glomus spp.) 2%;

Бактерии от ризосферата (Bacillus spp.) 1.2 х 109 CFU / g

МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ

EВРОПЛЮС e иновативен продукт разработен на базата на съвременните технологии. Предимствата на продукта са резултат от синергичното действие на микоризните гъби и бактериите от ризосферата. Съдържа естествени ензими получени от микроорганизми, които успешно са запазени в активна форма. Подобрява микробиологичния баланс в почвата, повишава устойчивостта на растенията срещу стрес, патогени и неблагоприятни външни условия – студ, суша, преовлажняване и др. Подобрява развитието на кореновата система и усвояването на хранителните вещества. Ендотрофната микориза помага на растенията да извличат по-ефективно вода и хранителни вещества от почвата, особено на фосфора и микроелементите, което води до по-добро развитие на растенията. Микоризните гъби не само подобряват растежа на различните култури, но имат и потенциала да увеличават устойчивостта на растенията към патогени и неприятели – Ризоктония, Фузариум, Питиум, Склеротиния, Вертицилиум, Нематоди, Телени червеи и др. Полезните ризосферни бактерии, подобряват растителния имунитет. Те спомагат за разтварянето на минералните частици и отделят витамини и хормони, с които стимулират растежа на корените. Също така формират защитен биофилм около корените и имат антимикробни свойства.

ПРИЛОЖЕНИЕ И ДОЗИРОВКА

Адрес

ЕВРОВИКС БЪЛГАРИЯ ООД

Гр. София 1164,

ул. Ведрина № 8

Телефони

тел: +359 2 860 20 26

факс: +359 2 860 20 17

Управител

+359 898 676 611

+359 893 440 572

Офис

+359 895 534 162

Имейл