Биоактиватори за земеделието

EURORADIX

ЕВРОРАДИКС

EURORADIX

Биоактиватор от естествен произход. Прахообразен продукт.

СЪСТАВ

Съдържание на (N): 4,1%

Компост от растителни материали, които съдържат естествени ензимни компоненти (целулаза, хемицелулази, алфа-амилази, бета-амилази, пентосанази, глюко- амилази, протеази, фосфорилази, пулуланази, пектинази, бета-глюконази, липази, ендокитинази, екзокитинази, полифенолоксидази и т.н.),

Полезна микрофлора (Glomus spp. Gigaspora, Rhizopogon,Trichoderma spp. Bacillus spp.),

Олигопептиди – предизвикващи растежа на микроби от естествен произход, въглехидрати и подхранващи минерали.

МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ

Високотехнологичният продукт се добива чрез контролирана ферментация на естествени суровини с най-високо качество. Полученият продукт е богат на ензими, полезна микробна флора и основни добавки с повишено биологично действие. Специално създаден за локално приложение при сеитба, продуктът ефикасно допринася за реактивирането на естествените процеси, стимулиращи Биоактиватор от естествен произход Прахообразен продукт ЕВРОРАДИКС EURORADIX плодородието, намалява данните за увреждане на културите в резултат на остатъчни количества на химични продукти и засоляване на почвата, което препятства узряването на органичното вещество и го дестабилизира. Благодарение на включените ризосферни бактерии и микоризни гъби растенията усвояват оптимално хранителните вещества от почвата. Съдържанието на Триходерма и Бацилус е предпоставка за ефективна защита от широк спектър патогенни организми. Проектиран по-специално за царевица, продуктът е подходящ за третиране на широк спектър от култури (зърнени и фуражни култури,овощни култури, зеленчуци и декоративни растения) както по време на сеитба, така и при разсаждане.

ПРИЛОЖЕНИЕ И ДОЗИРОВКА

“Царевица – „Доза“ семена: препоръчителната еднократна доза от продукта при сеитба е достатъчна за 25 000 семена. Използвайте един пакет (330 г) за една „доза“ от семена. Отворете торбата със семената, изсипете съдържанието на пакета ЕВРОРАДИКС в торбата и разклатете добре, за да се овалят семената. В случай, че семената са с различен брой от посочената доза, използвайте ЕВРОРАДИКС в доза от 1 кг/ха (3 торби/ хектар).

Слънчоглед, Сорго, Люцерна, Фуражни култури: 1-1,3 кг на хектар или 3-4 торби на хектар – разбъркайте със семената, докато не се овалят равномерно в торбата или в контейнера за семена.

Овощни и зеленчукови култури, Декоративни растения:

Сеитба:

Разбъркайте прахообразния продукт и семената до получаване на хомогенна смес като се придържате към дозировката.

Разсаждане:

Адрес

ЕВРОВИКС БЪЛГАРИЯ ООД

Гр. София 1164,

ул. Ведрина № 8

Телефони

тел: +359 2 860 20 26

факс: +359 2 860 20 17

Управител

+359 898 676 611

+359 893 440 572

Офис

+359 895 534 162

Имейл